Göteborg satsar på ungdomsverksamhet

Göteborg satsar på ungdomsverksamhet

Sedan Öppna Kanalen Göteborgs nystart 2021 har vi ungdomar som drivande motorer i stora delar av vårt arbete. Ett arbete som blivit möjligt mycket tack vare stöd från Göteborgs stads Idrotts- och föreningsförvaltning, berättar Roozbeh Behtaji.

Roozbeh är ordförande för Öppna Kanalen Göteborg. Han berättar om hur de arbetar.

– Idag är kanalen involverad i att arrangera workshops, filmsamtal, utbildningar, samtidigt som vår studio i Viktoriahuset blivit en mötesplats där unga och etablerade filmare samverkar. På några år har föreningen blivit en viktig kugge i ett nytt filmcommunity i Göteborg, en viktig grogrund i staden som kommer leda till nya filmare och journalister, samtidigt som den redan idag stärker strukturerna för medborgarjournalistik i staden.

Arbetet utgår ifrån ett flertal viktiga värdegrunder:

– Lokaljournalistik är avgörande för en stark demokrati – när vi röstar måste vi veta hur det faktiskt ser ut i vår stad, hur dess platser ser ut och vad andras tankar är.

– Det behövs kanaler som samlar klippen från en stad, så att vi nu och i framtiden vet vart vi ska vända oss för att hitta klipp från våra platser. Att Öppna Kanalens program dessutom hamnar i Riksarkivet är oerhört viktigt – vi är med och berättar vår stads historia för framtidens människor.

– Rörlig bild har oerhörda styrkor när det gäller att stärka demokratin, folkhälsan och tillgängligheten i en stad genom informationsfilmer, och att det ger människor ett verktyg att uttrycka sig.

– Att ha verktyg att berätta sina egna historier är en av stöttepelarna i MIK, medie- och informationskunnighet. Att bedriva journalistik är ett ypperligt sätt att praktiskt lära sig detta.

– En modern medie- och filmorganisation bör byggas upp med ungdomar i centrum – deras kunnande och frågeställningar ger en vital grund att bygga på. På detta får de vuxna haka på, bäst de kan.

Ungdomsredaktion

Idag har Öppna Kanalen Göteborg en ungdomsredaktion och ungdomsråd som senaste året väglett styrelsen med många bra idéer, och blivit alltmer aktiva i föreningen.

– Öppna Kanalens ambition är att bygga strukturer som stödjer dem i deras skapande och låta dem vara viktiga krafter i utvecklandet av den här okända marken vi rör oss på just nu – nämligen vad en TV-kanal kan vara i 2020-talets Sverige, säger Roozbeh Behtaji.