Om oss

Community Media Sweden är en förening som företräder landets ideella, icke-kommersiella radio- och TV-kanaler.

Vi är medlem i Community Media Forum Europe och representerar där svenska intressen på europeisk nivå.

Styrelsen

Föreningens styrelse består av tre representanter vardera från Riksförbundet för Öppna Kanaler (RÖK) och Närradions Riksorganisation (NRO).

Riksförbundet för Öppna Kanaler

  • Karin Schill (ordförande)
  • Tom Engström
  • Peter Karlsson

Närradions Riksorganisation

  • Ingvar Björnlund (kassör)
  • Filip Bengtsson (sekreterare)
  • Roden Bergenstein
föreningens styrelse, bestående av sex personer, i ett konferensrum
Styrelsen i Trollhättan 2024.